Araş. Gör. ELİF CEREN PEHLİVAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ELİF CEREN PEHLİVAN

T: (0282) 250 2295

M eckalinkara@nku.edu.tr

W eckalinkara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Asmada (Vitis vinifera L.) in vitro organogenez ve kromozom katlama uygulamaları ile otopoliploidinin uyarılması ve tanımlanması
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Salkım seyreltmesinin Shiraz üzüm çeşidinde verim ve kaliteye etkisi (2012)
Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ / BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Biyoteknoloji
Bitkisel Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DANESHVAR ROYANDAZAGH S., PEHLİVAN E. C., Lilium candidum L.’da In vitro Mikroçoğaltım ve Alkaloidler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 100-110, 2016.
Özgün Makale CABI, DOJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDE COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM, Proquest
2. PEHLİVAN E. C., UZUN H. İ., Shiraz Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmesinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol. 25, pp. 119-126, 2015.
Özgün Makale CAB Abstracts, FAO AGRIS/CARIS, TÜBİTAK/ULAKBİM Erişim Linki
3. DANESHVAR ROYANDAZAGH S., PEHLİVAN E. C., TEYKİN E. E., ÇİFTÇİ H. S., Lilium Candidum L.’da In Vitro Mikroçoğaltım ile Kozmetik Sanayisine Ham Madde Temini, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, pp. 1911-1916, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. PEHLİVAN E. C., ERDOĞDU Y., BARUT GÖK S., Production of Secondary Metabolites by Biotechnological Methods, CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, vol. 24, pp. 129-130, 2013.
Özet SCI-Expanded Erişim Linki
5. BARUT GÖK S., PEHLİVAN E. C., ERDOĞDU Y., The Use of Plant Secondary Metabolites as Food Additives, Current Opinion in Biotechnology, vol. 24, pp. 89-89, 2013.
Özet SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. PEHLİVAN E. C., KUNTER B., DANESHVAR ROYANDAZAGH S., KESKİN N., Asma Hücrelerine Biyoteknolojik Bakış ve Yeni Çalışmalar, BAHÇE, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 45, ss. 805-811, 2016.
TÜBİTAK-ULAKBİM, CABI Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DANESHVAR ROYANDAZAGH S., PEHLİVAN E. C., Tissue Culture Possibilities and Challenges in Lilium Candidum, 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (22.04.2015-25.04.2015).
Poster
2. DANESHVAR ROYANDAZAGH S., PEHLİVAN E. C., TEYKİN E. E., ÇİFTÇİ H. S., Supply of Raw Materials for Cosmetic Industry with In Vitro Micropropagation in Lilium Candidum L., Agribalkan Congress (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
3. PEHLİVAN E. C., ERDOĞDU Y., BARUT GÖK S., Production of Secondary Metabolites by Biotechnological Methods, European Biotechnology Congress (16.05.2013-18.05.2013).
Poster Erişim Linki
4. BARUT GÖK S., PEHLİVAN E. C., ERDOĞDU Y., The Use of Plant Secondary Metabolites as Food Additives, European Biotechnology Congress (16.05.2013-18.05.2013).
Poster Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. PEHLİVAN E. C., KUNTER B., DANESHVAR ROYANDAZAGH S., KESKİN N., Asma Hücrelerine Biyoteknolojik Bakış ve Yeni Çalışmalar, 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
2. BARUT GÖK S., ERDOĞDU Y., PEHLİVAN E. C., Nutrasötik Bir Bitki: Meryemana Dikeni (Silybum marianum), 3. Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
Ulusal Projeler
1. ZİRAATBİYOTEK, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.09.2016-Devam Ediyor.
2. Lauris nobilis L.’de (Akdeniz defnesi) Flow Sitometri Yöntemi ile Cinsiyet Tayini ve In vitro Mikroçoğaltımı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 10.01.2016-Devam Ediyor.
3. Mikroçoğaltım ile Elde Edilen Akzambak (Lilium candidum L.) Soğancıklarında Alkaloid Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.02.2015-17.06.2016.
4. Doğal kum zambağı (Pancratium maritimum L.) populasyonlarında genetik yapının moleküler belirteçler yardımı ile belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.12.2013-06.10.2015.
5. Miszambak´ın (Lilium candidum L.) In Vitro Şartlarda Hızlı Çoğaltılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.04.2013-29.10.2014.